KWW Tomasza Olszówki – Nasze Miasto Tarnów

Strona Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Olszówki – Nasze Miasto Tarnów utworzonego w celu zgłoszenia kandydatów do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz na Prezydenta Miasta Tarnowa, zarządzonych na dzień 21.10.2018.

Pełnomocnik wyborczy: Jakub Kwaśny
Pełnomocnik finansowy: Tomasz Olszówka